Нове в державному регулюванні ринку ЗБВ

25.03.2019

Залізобетонні вироби належать до головних конструкційних матеріалів сучасного будівництва. Залізобетон – це бетон, в який впроваджена сталева арматура – спеціальним чином відлиті сталеві стрижні.

“Складність технології виготовлення ЗБВ (залізобетонних виробів) – вважають в компанії БетонЕнерго, – в тому, що обидві складові – бетон і сталь – повинні працювати як єдине ціле, забезпечуючи виробу високу міцність в місцях стиснення і розтягування конструкції”.

Від якості складових і дотримання технології і стандартів виготовлення залежить:

 • міцність плит перекриттів, каркасів, фундаментівлотків при високому навантаженні;
 • стійкість конструкцій до зносу і перепадів температур;
 • безпеку зведених будинків, конструкцій, будівель.

Тому держава здійснює суворий контроль ринку ЗБВ за допомогою низки регуляторних актів.

Вплив законодавства ЄС на регулювання ринку ЗБВ

Україна взяла на себе зобов’язання привести систему стандартизації, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду у відповідність з актуальними рішеннями і регламентами ЄС. Це означає, що в найближчі 5 років національні стандарти потрібно привести у відповідність з нормативами ЄС, а конфліктні стандарти скасувати. До переліку 27 галузей, де необхідна подібна гармонізація, відноситься і сфера будівництва, що має пряме відношення як до ринку залізобетонних виробів, так і безпосередньо до роботи підприємств-виробників.

Ці зобов’язання тягнуть за собою певні переваги для підприємств:

 • перехід на власне міжнародні технічні регламенти, які визнаються в ЄС та інших країнах світу;
 • зниження нетарифних бар’єрів в торгівлі з цими країнами;
 • ширший доступ на ринки, що стимулює експорт.

Поряд з вигодами існують і виклики для українського бізнесу, такі як:

 • витрати на пристосування до нових регламентів і умов;
 • врахування нових регламентів в бізнес-планах розвитку підприємств;
 • підвищення кваліфікації персоналу відповідних відділів підприємств.

В результаті ринок ЗБВ України повинен отримати систему технічного регулювання, горизонтально гармонізовану з відповідною системою ЄС.

Недоліки чинного регулювання ринку ЗБВ і способи їх усунення

Ініційований вищепереліченими зобов’язаннями і змінами моніторинг регулювання ринку ЗБВ виявив цілий ряд проблем, як для держави, так і для суб’єктів, які ведуть господарську діяльність. Перш за все це відсутність в публічному безкоштовному доступі:

 • обов’язкових нормативних документів (в тому числі стандартів) на відповідність з якими проводиться сертифікація;
 • нормативних документів, що містять вимоги до продукції.

Усунути цю проблему можна двома способами:

 1. Створити електронний фонд національних стандартів з можливістю відкритого пошуку.
 2. Створити окрему електронну базу даних з можливістю пошуку по сфері діяльності, номером, датою прийняття.

Головною ж проблемою для держави в сфері формування єдиної політики щодо сфери будівництва (до якої відноситься ринок ЗБВ) є засилля в українському законодавстві неактуальних нормативних документів. Неактуальні підзаконні акти і нормативи створюють протиріччя, на усунення яких потрібен час.

Тому підприємства, що йдуть в ногу з часом, тримають руку на пульсі актуальних змін регуляторної політики держави.

Поділитись в Facebook Поділитись в LinkedIn Зберегти в Pinterest